Política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa regula la recollida i tractament de les dades personals que siguin proporcionades pels Usuaris, quan accedeixin, naveguin o facin ús de les funcionalitats al Https://www.restaurantebalandros.com accessible des de la URL: HTTPS:/ /WWW.RESTAURANTEBALANDROS.COM(d’ara endavant, el Https://www.restaurantebalandros.com).

 

Recollida de dades, finalitats, base de legitimació i terminis de conservació:

L’acceptació d’aquesta Política de Privadesa significa que l’Usuari faculta HOSTELEROS AGUADO SL (d’ara endavant RESTAURANT BALANDROS), amb CIF B54864715 i domicili a CLUB NÀUTIC, CARR. DE DÉNIA A XÁBIA, KM 1, 03700 DÉNIA, ALACANT, com a titular del Https://www.restaurantebalandros.com, per realitzar el tractament de les seves dades i incloure’ls en un registre de tractaments de la seva responsabilitat, per als fins estipulats a continuació :

 

Contacte: L’Usuari pot posar-se en contacte, a través dels formularis establerts a aquest efecte al Https://www.restaurantebalandros.com. Haurà de facilitar els seus daus identificatius, així com el motiu, assumpte o qüestió. RESTAURANT BALANDROS utilitzarà aquestes dades per tramitar la consulta i contactar amb l’Usuari en relació amb aquesta.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

 

El termini de conservació de les dades per a aquesta finalitat serà el dun any, llevat que siguin aplicables altres terminis.

 

Registre: L’Usuari es pot registrar al Https://www.restaurantebalandros.com, a través del formulari establert a aquest efecte. Per registrar-se haurà de facilitar certa informació personal i de contacte, que necessitem per tramitar el seu registre i oferir-li els serveis oportuns, entre els quals hi ha la possibilitat d’adquirir qualsevol dels productes oferts.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

 

El termini de conservació de les dades per a aquesta finalitat serà el de cinc anys.

 

Informació i reserva de places en cursos: En sol·licitar informació sobre un curs o la reserva d’una plaça en algun, se sol·licitarà a la determinada informació de contacte amb la finalitat de facilitar-vos la informació requerida o tramitar la reserva conforme a les condicions que resultin aplicables.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari quan sol·liciti informació i per a l’execució del contracte quan es matriculi.

 

El termini de conservació de les dades per a aquesta finalitat serà el de 5 anys.

 

Newsletter: L’Usuari pot, si ho desitja, facilitar les seves dades identificatives i la seva adreça de correu electrònic per subscriure’s a les novetats, promocions i notícies de RESTAURANTE BALANDROS, per rebre periòdicament comunicacions al seu correu electrònic o dispositiu mòbil (si escau).

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

 

El termini de conservació de les dades serà del temps que romangui donat d’alta als nostres sistemes d’enviament de newsletter.

 

Blog: L’Usuari pot fer comentaris al bloc de RESTAURANT BALANDROS, per a això és necessari que faciliti les seves dades identificatives (Nom i correu electrònic). El tractament d’aquestes dades tindrà com a única finalitat gestionar la publicació a Https://www.restaurantebalandros.com.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

 

Els vostres comentaris romandran permanentment al Https://www.restaurantebalandros.com llevat que sol·liciteu el vostre esborrat

 

Cookies: El Https://www.restaurantebalandros.com disposa de tecnologia per a la implantació d’arxius anomenats Cookies a l’equip que sigui utilitzat per a l’accés i navegació per l’Https://www.restaurantebalandros.com. Les galetes poden ser bloquejades o deshabilitades en qualsevol moment a través de les opcions de configuració del navegador. Si voleu més informació podeu consultar la nostra Política de Cookies.

La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

 

Finalitats publicitàries i tractaments especials:

Publicitat: Si l’Usuari ho autoritza expressament, RESTAURANT BALANDROS podrà enviar-li publicitat dels serveis i/o promocions disponibles al Https://www.restaurantebalandros.com, com ara novetats en productes de RESTAURANT BALANDROS. En qualsevol cas, podrà revocar aquest consentiment quan vulgui a través del correu electrònic BALANDROSDENIA@GMAIL.COM oa través de qualsevol altre mitjà destinat a aquest efecte que hagués estat inclòs a les comunicacions remeses. La base jurídica del tractament d’aquestes dades se sustenta al consentiment de l’Usuari.

 

El termini de conservació de les dades serà del temps que romangui donat d’alta als nostres sistemes per a l’enviament de publicitat i no s’hagi oposat, llevat que siguin aplicables altres terminis.

 

Modificació i supressió del compte d’usuari

En qualsevol moment l’Usuari pot modificar la informació facilitada en registrar-se a Https://www.restaurantebalandros.com, a través de les funcions que habiliten. De no trobar-les o no estar disponibles, podeu remetre un correu electrònic a BALANDROSDENIA@GMAIL.COM indicant-ho. Per donar de baixa el vostre compte, l’Usuari pot escriure indicant-ho a la mateixa adreça.

Encarregats del tractament

La prestació dels serveis oferts per RESTAURANTE BALANDROS requereixen de la contractació de serveis d’allotjament, emmagatzematge i processament, entre altres qüestions tècniques, com ara el desenvolupament del programari o el manteniment del mateix.

 

El tractament de dades realitzades pels Encarregats del Tractament està regulat per contracte pel qual s’obliguen, a tractar les dades de forma segura i respectant la protecció de dades.

 

No obstant això, l’Usuari coneix i accepta que RESTAURANT BALANDROS podrà substituir els Encarregats del Tractament per altres prestadors de serveis, per a això es garanteix que el nou prestador respectarà igualment la privadesa i la relació quedarà regulada contractualment. Podeu conèixer els Encarregats del Tractament a l’anterior enllaç.

 

Es garanteix que les dades no ixen de l’Espai Econòmic Europeu de països amb acords de nivell de seguretat adequat reconegut per les autoritats.

 

Exercici de drets

Així mateix, l’Usuari pot revocar el consentiment per al tractament, fent exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació al tractament i supressió, posant-ho en coneixement de RESTAURANT BALANDROS a través d’un correu electrònic dirigit a BALANDROSDENIA@ GMAIL.COM o indicant-ho per correu ordinari a l’adreça CLUB NÀUTIC, CARR. DE DÉNIA A XÁBIA, KM 1, 03700 DÉNIA, ALACANT, assenyalant com a assumpte “Protecció de Dades”. Haureu d’acompanyar o adjuntar una còpia del vostre DNI o de qualsevol altre document oficial que ens permeti identificar-vos, a fi de comprovar la vostra identitat i evitar que tercers tinguin accés a les vostres dades personals de manera indeguda.

 

En qualsevol moment, l’usuari podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.